Universum Cookie Policy:

It is possible, if you choose to disable the cookies from your browser and delete all cookies currently stored on your computer. You can find out how to do this for your particular browser by clicking 'help' on your browser's menu, or by visiting for example AllAboutCookies.org.

Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=769beee096c8d70ecf14b310633622bfc255db6eae453d851e24fd28aebe8955

Alexandra Haudemann-Andersen

Private Banker Asia Pacific
SEB

Studier i sosialantropologi er ikke det første man forbinder med bankansatte. Heldigvis for Alexandra verdsetter SEB medarbeidere som tenker annerledes.

- Jeg ønsket et menneskelig perspektiv på økonomistudiene, så etter å ha studert Global Business Management tok jeg en master i Sosialantropologi med fordypning i historisk økonomi ved LSE.

Variert bakgrunn er noe SEB vet å sette pris på.

- SEB, og banknæringen generelt, har blitt mer fleksible og åpne for mennesker med ulik bakgrunn og arbeidserfaring. I team jobber ulike hoder godt sammen, det skaper en bra gruppedynamikk. Dessuten er bransjen i en enorm endring, og da trenger man nye perspektiver.

Singapore

Alexandra begynte som trainee i SEB i Oslo, og det var gjennom et utenlandsopphold i Singapore at hun ble kjent med kontoret. Det ga åpenbart mersmak.

- Gjennom traineeprogrammet i SEB har man base på sitt hjemmekontor, men deltar på workshops og kurs på de øvrige kontorene, det være seg i Stockholm, Frankfurt eller Helsinki. I tillegg har man et lengre opphold ute, der jeg var i Singapore. Da året var omme, dukket det opp en ledig stilling i nettopp Singapore, og da slo jeg til.

Alexandra trives svært godt med livet som såkalt expat.

- Det er utrolig lærerikt å jobbe utenfor Norge. En ting er på det personlige plan, å bytte ut fiskegratengen, fjord og norsk med noodles, konstant varme og singlish. Men også rent faglig har det vært svært lærerikt. Man kan lese seg frem til en hel del, men å oppleve markedsdynamikken i Asia på nært hold er noe helt annet. Det jeg har opplevd og lært på den tiden jeg har vært i SEB, er helt utrolig.

Selv om Alexandra er langt hjemmefra, er det europeiske markedet viktig for Singapore-kontoret.

- Vi begynner på jobb samtidig som børsene i Asia åpner, og er fremdeles på jobb når børsene i Europa åpner. En spennende del av vår jobb er å følge med på hvilken påvirkning utviklingen i Asia vil ha på Europa og USA, og vice versa. Ta den store brannen i Canada nå nylig. Produksjonen av rundt én million oljefat per dag ble stengt grunnet brannen, og det har naturligvis påvirkning på oljeprisen og dermed også børsene i Asia, og deretter børsene i Europa og Norge. Å forstå den dynamikken er utrolig spennende.

Ønsket om å være spesialist

Årsaken til at Alexandra valgte å begynne i SEB er blant annet at Oslo-kontoret er veldig spesialisert. Det er ingen retailbank med filialer og skranker - fokuset ligger på store bedrifter, finansinstitusjoner og ”family offices”.

- Dessuten er vi veldig anerkjent for analyseavdelingen vår. Fordelen ved å være spisset er at man klarer å opprettholde fokus og dermed bli veldig dyktig på det man har bestemt seg for å drive med. Det verdsetter jeg, jeg har jo lyst til å jobbe med de flinkeste i bransjen.

En måte SEB jobber på for å bli enda flinkere i bankfaget, er ved å skygge hverandre.

- Ja, innimellom skygger vi hverandre en hel dag. Det vil si at jeg kan velge meg ut en person som jobber med et fagområde jeg ønsker å vite mer om. Deretter skygger jeg han eller henne en hel dag – gitt at han eller hun synes det er ok, da. På den måten får man et unikt innblikk i en annen del av banken, og får en langt bedre forståelse for helheten i driften. Nå nylig ble jeg selv skygget av en kollega fra kundeservice i Stockholm. Det er en fin måte å utvide horisonten sin ytterligere på.

Tekst: Hans Petter Stub, Foto: Line Slotnæs

SEB Universum Awards

Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=c5ab151e338e59c30fef88be7254f1a8ce464ecd177eeaec79a5467e9f5df40d

Search