Universum Cookie Policy:

It is possible, if you choose to disable the cookies from your browser and delete all cookies currently stored on your computer. You can find out how to do this for your particular browser by clicking 'help' on your browser's menu, or by visiting for example AllAboutCookies.org.

Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=83931a1c09728fc6fc69eadf40c93cbbe9a3e389c50989a46bc437d6a58ed572

Martine Torp Lund

Direktør prosjekt og digitalisering
Bransjebeste

Endring ser ut til å være gjennomgangsmelodien til Martines karriere i Schibsted, både med tanke på stillingene hun har hatt og bransjen som sådan.

Etter studier i Toulouse og Bergen begynte Martine i management traineeprogrammet til Schibsted i 2011. Der fikk hun innblikk i en rekke ulike deler av konsernet.

-Jeg begynte i det helt nye Schibsted Vekst, der jeg blant annet jobbet med å starte et system for å få de mange ulike nettstedene til å samarbeide om trafikkutveksling. Så var jeg i FINN Motor hvor jeg lagde en ny markedsstrategi. Deretter gikk ferden videre til det som da het Schibsted Classified Media, der jeg jobbet med oppkjøp av små nettsteder rundt omkring i verden for å støtte vår internasjonale satsing.

Det var dog Martines siste opphold under traineeperioden som var det mest interessante. Alle Schibsted-traineer skal ha et utenlandsopphold, det være seg i alt fra Stockholm til Rio. Martine tok turen til Frankrike, der hun tidligere hadde studert.

-Jeg jobbet et halvt år i Paris for å være med og starte Schibsted Growth France. Vi var allerede vel etablert i markedet, og jobben var å kjøpe opp mindre nettsteder og integrere dem i det som er tilsvarende FINN.no i Frankrike, nemlig Leboncoin.

Etter endt traineeopphold var det en selvfølge at Martine ville fortsette i Schibsted, og hun begynte å jobbe for tjenesten Penger.no.

-Årsaken til at jeg begynte i Penger.no, er at jeg liker å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og kunder. Som produktsjef for lån jobbet jeg både med teknisk produktutvikling og i dialog med store kunder som DNB og Nordea. Dessuten var det veldig moro at det var en liten start-up.

Ferden gikk videre til stillingen som prosjektleder i konsernet, der Martine jobbet med ulike samarbeidsprosjekter på tvers av selskapene i Schibsted Norge. Det innebar blant annet kontakt med sjefsredaktørene. Deretter bar det videre til Aftenposten.

-Mens jeg jobbet som produktsjef i Aftenposten, ble de ulike kommersielle avdelingene slått sammen. Dermed ble store deler av jobben min å lede en del av omorganiseringen.

Stillingen til Martine er nå direktør for prosjekt, strategi og digitalisering i den nye kommersielle avdelingen for abonnementsavisene.

-Det meste er jo nytt, så en del av jobben min handler om å skape et felles målbilde, både for oss som jobber med salg, og for redaksjonene. Jeg jobber også med prosjekter som ikke typisk faller inn under andre avdelinger. Det er såpass store endringer i vår bransje at det ofte er bedre å jobbe prosjektbasert enn å innlemme alt i den daglige driften.

Som tidligere nevnt har endringer vært en naturlig del av Martines karriere i Schibsted.

-Jeg trives veldig godt med endring, jeg får energi av det. Liker man endringer, er mediebransjen et utrolig spennende sted å være. I tillegg er mediebransjen inspirerende på grunn av samfunnsoppdraget vårt. Jeg tror posisjonen og rollen til de ulike mediene vil bli mye tydeligere fremover, og det er en spennende utvikling.

En enda større utvikling i Martines liv er hennes snarlige rolle som mor.

-Ja, det begynner å nærme seg nå, siden jeg er syv måneder på vei. Til tross for det er det full fart, og det er ikke et hinder for at jeg involveres i nye prosjekter – nylig ble jeg invitert til å sitte i et styre. Det er på ingen måte en selvfølge og det er noe jeg setter stor pris på ved Schibsted.

Teks: Hans Petter Stub

Foto: Line Slotnæs

Mer om Schibsted

Search