Universum Cookie Policy:

It is possible, if you choose to disable the cookies from your browser and delete all cookies currently stored on your computer. You can find out how to do this for your particular browser by clicking 'help' on your browser's menu, or by visiting for example AllAboutCookies.org.

Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=536e2321897f14bef48bb1c065add8be89b7ec9b772a49b36444738bbeb98333

Erlend Haugland Næs

sivilingeniør tekniske systemer
Norconsult
Bransjebeste
Topp 2

Se for deg at du får i oppdrag å bygge et flunkende nytt bakeri. Så legger du til at ingen her til lands har gjort det siden 80-tallet. Da er det godt å ha en durkdreven veteran å sparre med.

- Vi fant faktisk en Norconsult-pensjonist som hadde bygget en rekke bakerier i sin karriere, og hentet han inn på en innleiekontrakt. Det var utrolig moro å jobbe sammen. Vi regnet på alt fra luftstrømmen over brødene for å velge riktig avtrekkshette, så på tekniske løsninger for en melavsuger og definerte hvor varmen fra ovnene skulle ledes. Artig nok tegnet han for hånd, mens jeg la det inn digitalt.

Bakeriet er ett av prosjektene Erlend har jobbet med siden han begynte i Norconsult for seks år siden, etter å ha studert produksjon og produktutvikling ved NTNU. I dag er han oppdragsleder, og jobber blant annet med et forprosjekt for Ruseløkkveien 26.

- Det er et kontor- og forretningsbygg på 60 000 kvadratmeter, der jobben til mitt team har vært å sjekke alt fra om det er plass til tekniske installasjoner, at inneklimaet blir godt nok, at man tilfører tilstrekkelig energi til bygget, at man følger forskriftskravene til bruk av fornybar energi, at oppvarmingssystemet er riktig og mer til.

I stadig utvikling

Erlends karriere har vært preget av stadig utvikling, både i stilling og fag.

- Vi har en rekke kurs i Norconsult samlet i et internt kursprogram som støtter opp om ønsket utvikling, i tillegg til muligheter for å delta på eksterne kurs. Jeg har eksempelvis selv deltatt i et prosjektlederkurs i regi av NTNU som har vært veldig nyttig i min rolle som oppdragsleder. Hos oss er karriereløpet lagt opp slik at man kan utvikle seg innen oppdrag eller fag for de som velger fagveien. Linjeledelse er en tredje mulighet. Det er i stor grad opp til den enkelte medarbeider å få den utviklingen man ønsker, og man må gripe de mulighetene som byr seg.

Den viktigste faglige utviklingen får man kanskje i det daglige arbeidet.

- Med nærmere 1000 ingeniører i dette bygget og over 3000 totalt er det alltid noen å spørre. Det gikk ikke lang tid før folk begynte å spørre meg om råd heller. Gjennom prosjekter tilegner man seg ofte spesialistkompetanse som kommer andre fagområder til gode. Jeg hadde for eksempel på et tidlig tidspunkt mye innsikt i miljøsertifisering og ble da ofte spurt til råds.

Norconsult selv er også i stadig utvikling, og har en egen innovasjonsavdeling som jobber med hvordan prosjekter gjennomføres.

- De gjennomfører blant annet kreative workshops i en tidlig fase av et prosjekt, for å synliggjøre hele løsningsrommet. Det er ofte fort gjort å låse seg til én løsning veldig tidlig, uten å ha gjort et grundig nok arbeid med å vurdere alternativer. Innovasjonsavdelingen hjelper oss med å unngå det.

Norconsult generelt består av veldig mange medarbeidere med ingeniørfaglig bakgrunn, i tillegg til et stort arkitektmiljø. Innovasjonsavdelingen består på sin side av alt fra statsvitere og pedagoger til personer med ledelsesbakgrunn.

Norconsult tar spesielt godt vare på yngre medarbeidere, i en slik grad at de har etablert et organ som heter Yngres råd der Erlend er leder.

- Vi er åtte personer under 35 i rådet, og er et rådgivende organ for ledelsen til organisasjonen. Formålet er å bidra til en positiv utvikling for selskapet basert på synet til de yngre medarbeiderne i selskapet. Det kan være alt fra å bidra til utviklingsprosjekter og etablere nye kurs, til mer konkrete tiltak som kommer fra ledelsen.

Yngres dag samler rundt 200 Norconsult-ansatte fra hele landet, til en dag preget av mye fag og sosial omgang.

- Det begynner med faglig tunge foredrag før vi går over til mer populærvitenskapelige innlegg, gjerne fra spennende eksterne gjesteforelesere. Vi avslutter alltid med lønningsfest. En fin progresjon, med andre ord.

Tekst: Hans Petter Stub, Foto: Line Slotnæs

Norconsult Universum Awards

Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=30b395e9bc320582bbb8b9532d1f811e6604cbeb725c501003ddd8c55625e5fb

Mer om Norconsult

Search