Universum Cookie Policy:

It is possible, if you choose to disable the cookies from your browser and delete all cookies currently stored on your computer. You can find out how to do this for your particular browser by clicking 'help' on your browser's menu, or by visiting for example AllAboutCookies.org.

Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=90ba7a2762522debeb13d1c0e8a114e74664ba1a59dcba2c3efe9f666894ef51

Anette Brattlie

Kategorisjef
Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=1ef20586cc59c50a91eccc09e089252b3ce8e8caf62a2c3dbe4a03308de6a305

Birger Stensland

Administrerende direktør

L’Oréal er på ingen måte lett å beskrive med få ord, med mindre man holder seg til ordet mangfoldig.

Anette og Birger representerer dette mangfoldet. Birger er i en alder der håret har begynt å gråne, mens Anette på sin side har under ett års arbeidserfaring. På vår vei gjennom kontorene på Lysaker møter vi folk i alle aldre og blir fortalt at det jobber folk fra Canada, Ungarn, Frankrike, Danmark og Sverige innenfor veggene, i tillegg til mange nordmenn naturligvis.

-Mangfold blant de ansatte er viktig, sier Birger. Det er viktig med et internasjonalt miljø - vi nordmenn kan jo bli veldig like hverandre. Det er sunt å bli utfordret, få inn friske tanker. Derfor oppfordrer vi også til at medarbeidere sier ifra når de har andre synspunkter. Jeg er jo på ingen måte best til å vurdere hvordan vi skal kommunisere et nytt sminkeprodukt til unge jenter via sosiale medier. Derfor er det viktig med mange ulike mennesketyper på kontoret.

Måten L’Oréal jobber på bærer også preg av variasjon, blant annet i markedsføringen.

-Jeg var med på lanseringen av vårt nye merke NYX for kort tid siden, forteller Anette. Det er et merke som henvender seg til en yngre målgruppe, og da er det lite poeng i å gjøre som vi ofte gjør, nemlig å annonsere på TV. Vi hadde derfor en ren digital lansering der vi blant annet involverte bloggere. Det har fungert utmerket. På en annen side jobber jeg nå med blant annet anti-age produkter, og gitt den målgruppen er TV mye mer relevant.

-Vi står overfor store endringer i vår bransje, legger Birger til, og derfor er det viktig at vi tilpasser oss. Digitaliseringen er like tydelig for oss som for mange andre, både med tanke på hvordan vi kommuniserer, hvordan vi interagerer med våre kunder og gjennom e-handel. Vi vet jo ikke hvordan markedet ser ut om et eller to år, men vi må være flinke til å gripe de mulighetene som byr seg.

L’Oréal er en internasjonal gigant med 22,3 milliarder euro i omsetning, 83 000 ansatte og merkevarer som Decleor, Redken, Vichy, Urban Decay, Maybeline og The Body Shop i porteføljen. Samtidig bærer den norske virksomheten preg av å være rask og fleksibel.

-Vi har veldig stor frihet til å nå målene på vår egen måte, kan Birger fortelle. Vi har også enorm frihet når det kommer til hvordan vi ønsker å ha det på jobben. For oss er det viktig med fleksible arbeidstider, men også å tilpasse arbeidet og karrieren til den enkelte medarbeider. Noen ønsker og evner å legge ned mer innsats enn andre, og det tilrettelegger vi for. Alle skal kunne vokse, på sin måte.

-Jeg opplever denne tilretteleggingen daglig, istemmer Anette. Det er ikke så mange faste rammer her, man kan gjøre mye eller noe mindre ut av jobben om man ønsker det. Vi har ikke spesifikke stillingsbeskrivelser, snarere retningslinjer som kan tolkes etter eget ønske. Det setter jeg stor pris på. Man setter sine egne grenser her, på mange måter.

Man skulle kunne tro at en tradisjonsrik bedrift som L’Oréal var nokså satt. Alt har blitt gjort før, kan man tenke seg. Det ville være en feilslutning.

-Litt av årsaken til at jeg begynte her, sier Anette, er at L’Oréal både er et stort internasjonalt selskap med mye midler, samtidig som vi er som en slags start-up. Ting blir aldri som vi planlegger, det skjer endringer hver dag. Vi har også mye frihet til å gjøre som vi vil, man er på mange måter en entreprenør, noe jeg liker etter å ha gått gründerskolen. Her er det lov å gå på trynet, så lenge man lærer av det. Og å lære, gjør vi hver dag.

Teks: Hans Petter Stub, Foto: Line Slotnæs

Mer om L’Oréal

Search