Universum Cookie Policy:

It is possible, if you choose to disable the cookies from your browser and delete all cookies currently stored on your computer. You can find out how to do this for your particular browser by clicking 'help' on your browser's menu, or by visiting for example AllAboutCookies.org.

Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=481adbf483a7f3b0332801caf437dfa2588f44b98d6470a33b201e92a32999d3

Vidar Eide

VP Technology analysis
Statkraft
Bransjebeste

Det var Statkrafts sommerprosjekt i 2005 som vekket klimaengasjementet hos Vidar – og det står sterkere i dag enn noensinne. Fremtidens utfordringer tilsier at både Statkraft og verden trenger flere som han.

– Om å kunne bidra til et bedre samfunn er en viktig dimensjon ved jobben min? Soleklart! Jeg vil ikke bruke fritiden på å gjøre avlat for arbeidstiden.

Vidar er leder for avdelingen for teknologianalyse, og kom til Statkraft i 2014 etter å ha vært innom Econ, McKinsey og Thema. Karrieren har lært ham å se på klimaproblemstillingen fra ulike perspektiv.

– Å kjenne til alt fra det politiske, regulatoriske, og det kommersielle er nyttig i min nåværende jobb, der vi søker etter å forstå hvordan ny teknologi og nye løsninger for å produsere og forbruke energi påvirker samfunnet vi lever i.

”Smart & Clean Cities” er noe Statkraft er spesielt opptatt av for tiden. Over halvparten av verdens befolkning bor i urbane strøk, en andel FN spår vil øke til to tredjedeler innen 2050. I lys av denne utviklingen må byene bli mer bærekraftige.

– Det er i byene vi ser de største konsekvensene av ressursbruk – av alt fra vann, plast, luft til energi. Vi må forstå hvilke teknologier som kan løse dette, hvordan markedene vil se ut, hva befolkningen er villig til å betale for nye tjenester, og hvilke forretningsmodeller som vil bli lønnsomme.

Relevante tema Statkraft ser nærmere på, er blant annet lokal energiproduksjon ved solceller, batterier, småskala varme, smarte bygninger og forbruk, selvkjørende el- og hydrogenbiler, og gjenvinningssamfunnet. Statkraft er på ingen måte i en statisk bransje.

– Vi har sett at innovasjonstakten innen energibransjen har økt voldsomt de siste 10-15 årene, og det er ingenting som tilsier at takten vil avta.

For Vidar startet forholdet til Statkraft med sommerprosjektet i 2005. I år er avdelingen hans ansvarlig for sommerprosjektet, og han søker etter studenter som kan hjelpe Statkraft med å tenke nytt.

– Over åtte uker vil et knippe studenter få lov til å bryne seg på problemstillinger rundt smarte og rene byer. De får bistand fra flere av mine kolleger – både på data og innsikt - men også en realitetsvurdering av ideene de har.

Statkraft ser etter et bredt sammensatt team av studenter.

– Som med våre faste ansatte ønsker vi at studentene kan se problemstillingen fra et teknologisk, markedsmessig og samfunnsmessig perspektiv – så her har vi behov for folk med ulik bakgrunn. Dessuten trenger vi både de som er visjonære og de som er praktiske.

Hva håper dere å få ut av sommerprosjektet?
– Noen gode businesscase innenfor mulighetsrommet som smarte og rene byer åpner opp for, som innovasjonsavdelingen hos oss kan jobbe videre med. Dessuten håper jeg at vi finner noen flinke og arbeidsomme studenter som ønsker jobbe for Statkraft etter endte studier.

Tekst: Hans Petter Stub, Foto: Statkraft

Mer om Statkraft

Search