Universum Cookie Policy:

It is possible, if you choose to disable the cookies from your browser and delete all cookies currently stored on your computer. You can find out how to do this for your particular browser by clicking 'help' on your browser's menu, or by visiting for example AllAboutCookies.org.

Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=8f6d634290ffb9c72f5014293bb0da949541ac162ea6f38ea86ac9338e0f7c57

Peter Frøystad

Blockchain spesialist, EVRY Financial services

Internship programmet i EVRY ble starten på Peters engasjement og økende profesjonelle kompetanse innenfor blockchain teknologi

Etter studier innen datateknikk på NTNU, begynte Peter som intern i EVRY og jobbet med et forskningsprosjekt rundt blockchain-teknologi.

Personlig og faglig utvikling i et forrykende tempo

-Masteroppgaven min hadde vært fokusert på forskning og utvikling av ny teknologi, så det fristet å fortsette med denne typen arbeid. Hos EVRY fikk jeg muligheten til å videreutvikle min interesse rundt forretning og teknologi, og forske på hvordan en ny teknologi kan tas i bruk i ulike forretningsområder. Etter fire måneder hadde jeg fullført et ”white paper” hvor jeg beskrev en fremvoksende teknologi kjent som blockchain teknologi. Deretter fulgte det en rekke foredrag for både medarbeidere og kunder hvor jeg delte den kunnskapen jeg hadde opparbeidet.

Blockchain, en disruptiv teknologi

Blockchain teknologi har sitt utgangspunkt i anarkokapitalistisk tankegang, hvor digital valuta skal gjøre sentralbanker og finansinstitusjoner overflødige.

Nå ser man snarere en tendens mot at man i stedet for å erstatte det eksisterende finanssystemet fullstendig, ønsker man heller å forbedre det. Bankene ser på blockchain teknologi like mye som en mulighet som en trussel. Hvor det ender opp er det ingen som helt vet. I EVRY jobber vi med å finne mulighetsbildet som gir gevinst for våre kunder, ved hjelp av teknologi. Det handler om å være helt i fremkant for å utvikle nye digitale muligheter for våre kunder i Norden.

Vi utvikler strategier gjennom teknologi

Peters forskning førte til at EVRY ønsket å teste ut blockchain teknologi i et passende forretningsområde. Siden teknologien har sine røtter innen finans, var det naturlig å utvikle en prototype som kunne ha et slikt bruk. Grundig forarbeid førte til et utviklingsprosjekt som har pågått i flere måneder.

-Vi er nå i ferd med å ferdigstille et prosjekt innen finansiering der vi lager et system som forenkler prosessen for å syndikere lån ved hjelp av blockchain teknologi. I dag er dette en lang prosess med flere ulike aktører med separate systemer og det hersker da alltid en viss tvil om alle har samme oppdaterte informasjon. Den usikkerheten skal vi fjerne.

Det er ingen gitt å kunne forutse hvor utviklingen innen blockchain går videre, og det er noe av det Peter synes er spennende med å jobbe med denne teknologien, og ikke minst den faglige og personlige utviklingen som det fører med seg. Kunnskapsdeling og samarbeid er helt essensielt i EVRY, så her kan man utvikle seg raskt.

-Jeg kom inn da satsingen på blockchain var helt i startgropa. Nå er det flere og flere som interesserer seg for teknologien, og ikke bare innen avdelingen for finans. Det er veldig gøy å se at området blir stadig viktigere for oss. Det vokser, - og våre kunnskaper blir stadig mer etterspurt- Dette er starten på en reise, det er veldig gøy å være med på.

Vil du være med på denne reisen? - se evry.no/karriere

Foto: Line Slotnæs

Search