Universum Cookie Policy:

It is possible, if you choose to disable the cookies from your browser and delete all cookies currently stored on your computer. You can find out how to do this for your particular browser by clicking 'help' on your browser's menu, or by visiting for example AllAboutCookies.org.

Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=308bb4f5e1792b28a094b9ae65c73504b08ed1494d9a8a815af27c554fd1f3c4

Kåre Johan Haarr

Assisterende prosjektleder

Kåre Johan har en sentral rolle i et av de største prosjektene til Statsbygg noensinne. Ikke verst for en fersking.

Det er på ingen måte småtterier Kåre Johan er med på å påvirke. Et av de største prosjektene til Statsbygg noensinne er under bygging, nemlig nye Campus Ås. Dimensjonene kan ta pusten fra noen og enhver.

-Det er et prosjekt til 6,6 milliarder kroner, med 63 000 kvadratmeter og en byggegrop på 250 x 220 meter. Selv drevne veteraner får litt hakeslepp når de ser hvor stort det er.

Kåre Johan er assisterende prosjektleder innen produksjon og har ansvar for fremdriftsstyring i byggeprosjektet.

-At jeg har en såpass betydelig rolle etter bare 3 måneder i jobben, er egentlig ganske stilig.

Et så betydelig prosjekt som Campus Ås er man naturligvis ikke alene om å jobbe på.

-I prosjektet har vi folk som jobber med prosjektering, produksjon på byggeplass, brukerutstyr, prosjektorganisering og testfasen. Det vi gjør er å koble alle disse planene sammen, noe Campus Ås er et pilotprosjekt for. Det er særlig viktig å være godt koordinert i så store prosjekter, og læringen fra Campus Ås vil være viktig i store kommende prosjekter. Stillingen er bare starten på den karrieren Kåre Johan ser for seg.

-Progresjonen er i grunnen veldig oversiktlig og enkel å forholde seg til. En kombinasjon av kurs i regi av Statsbyggskolen og erfaring fra prosjekter danner grunnlaget for å få stillinger med økt ansvar. Senest i går gjennomførte jeg en modul i Prosjektakademiet.

Kåre Johan opplever at det er tilrettelagt for unge og nyutdannede i Statsbygg. Introduksjonsprogram, egen skole og erfaringsutveksling med kolleger sikrer en solid faglig utvikling. Samtidig mener han det er viktig å ta initiativ selv.

-Jeg fikk i starten noen arbeidsoppgaver tilknyttet en usikkerhetsanalyse på prosjekter på Campus Ås. Jeg var litt på hugget og spurte om jeg skulle gjennomføre flere andre oppgaver, og etter hvert fikk jeg ansvaret for å lede hele prosessen. Initiativ og vilje ble møtt med økt ansvar, og det liker jeg.

En drøm om mer enn strøm

Kåre Johan begynte sitt yrkesliv som elektriker, men fant fort ut at han ville noe mer. Kveldsstudier ble etter hvert til en bachelor ved høgskolen i Sør-Trøndelag og en master ved NTNU innen bygg og miljø.

-For meg var det en stor fordel å ha jobbet da jeg begynte å studere, det førte til at jeg la opp studiene langt mer strukturert enn veldig mange andre. Jeg så på studiene som en jobb egentlig, med jevn innsats fra åtte til fire. Jeg har ingen stor tro på skippertak, i alle fall ikke for egen del. For de fleste ingeniører innen bygg og anlegg er det tre veier å gå: byggherre, prosjektering eller entreprenør. Kåre Johan fant i løpet av studiene sin klare preferanse.

-Jeg hadde sommerjobb hos en entreprenør, skrev bacheloroppgaven for en rådgivende ingeniør og hadde en annen sommerjobb hos en byggherre. For meg er det ingen tvil, det er mest gøy å være byggherre. Som byggherre er man med på prosjektet fra start til slutt, og man kan dessuten påvirke langt mer enn i andreroller.

Kåre Johan forteller at det ikke bare er fag og prosjekter som står sentralt på jobben. Det er rikelig med plass til sosiale aktiviteter, deriblant idrett.

-Ja, i går slo volleyballaget vårt Jernbanens idrettslag, og vi ligger an til opprykk denne sesongen. Det skal feires under lønningsfesten senere i dag!

Tekst: Hans Petter Stub, foto:Line Slotnæs

Mer om Statsbygg

Search