Universum Cookie Policy:

It is possible, if you choose to disable the cookies from your browser and delete all cookies currently stored on your computer. You can find out how to do this for your particular browser by clicking 'help' on your browser's menu, or by visiting for example AllAboutCookies.org.

Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=67ab7dfc11fd269a425537198cef2f2d8ece8fa125173b21bc97d509712ffc4f

Helga Håtveit

Avdelingsleder for portefølje og prosjekter i felles IT-tjenester
Statnett

Det er mange årsaker til at Helga trives med å jobbe med IKT i Statnett, men kanskje den viktigste er samfunnsoppdraget.

- Om vi ikke leverer, er det lite som fungerer i samfunnet vårt. Dette sitter dypt i alle som jobber i Statnett, det gir oss en holdning til arbeidet jeg ikke har opplevd andre steder.

I Statnett benyttes store og tunge IKT-systemer til å kontrollere og drifte kraftsystemet og markedsløsningene. Samtidig krever den omfattende virksomheten og de mange utbyggingsprosjektene avanserte støttesystemer. Helga er porteføljeansvarlig for alle prosjekter som omhandler administrative, felles IT-tjenester. Det innebærer at hun er involvert i en lang rekke ulike IT-prosjekter som leverer løsninger til alle divisjoner i Statnett, en variasjon hun setter stor pris på.

- Min avdeling har både store og små prosjekter, som kan spenne fra flere titalls millioner til noen få millioner kroner. Noen ganger handler det om små forbedringer, andre ganger om nye grunnleggende systemer. Å veksle mellom store og små prosjekter gir utfordringer på ulike nivå.

Økt mobilitet

Et tema som står høyt på agendaen i Statnett er økt mobilitet i arbeidet.

- Vi ønsker å gjøre verktøy tilgjengelige ute i felt der det er hensiktsmessig, og har blant annet levert mobil løsning for stasjonsdrift.

Statnett jobber også mye med geografiske informasjonssystemer.

- Geografiske informasjonssystemer, (GIS) handler om å tilgjengeliggjøre informasjon i en kartløsning. Vi har master og ledningsnett over hele landet. Ved å få tilgang til informasjon i en kartløsning, får den som skal planlegge og drifte et anlegg et mer komplett bilde av terrenget koblet med data som omhandler anlegget.

Statnett ser på flere utviklingsområder, og jobber strategisk med hvilke IT-løsninger vi må kunne tilby frem mot 2025.

- Vi har mye sensorteknologi i våre anlegg, og med økt digitalisering er spørsmålet hvordan vi best mulig får opp en god struktur på denne informasjonen. Data kan blant annet benyttes i prediktivt vedlikehold, det vil si å kunne gjennomføre vedlikehold på anlegg når det er behov for det, ikke som en periodisk aktivitet. Når det gjelder IKT i Statnett er vi på mange områder svært langt fremme. Fra å se på Statnett som en noe traust IKT bedrift, har jeg gjennom mine tre år her gjort helomvending i min vurdering.

Tett på organisasjonen

Før Helga kom til Statnett jobbet hun i en årrekke som IT-konsulent i et stort konsulentselskap. Hun ser en klar fordel av å nå være en integrert del av en bedrift.

- Vi har hele organisasjonen som kunde, og må derfor forstå alle forretningsprosesser for å kunne levere riktig verktøystøtte. Vi er midt i et spennende arbeid med prosessmodellering der IT naturligvis står helt sentralt. Å diskutere løsninger sammen med forretningsenhetene synes jeg er kjempespennende. Som ansatt kommer jeg langt tettere på beslutninger og strategiske diskusjoner enn som konsulent. Jeg jobber sammen med organisasjonen fra tidlige prosjektfaser og kan dermed påvirke i mye større grad.

Helga setter også stor pris på å kunne følge et prosjekt fra tidlig fase via implementering og gevinstrealisering.

- Som konsulent slipper du ofte et prosjekt før det er ordentlig implementert. Da vet man egentlig ikke hvordan det blir til slutt. Det får jeg se nå, og det er veldig tilfredsstillende.

Tekst: Hans Petter Stub, Foto: Statnett

Search