Universum Cookie Policy:

It is possible, if you choose to disable the cookies from your browser and delete all cookies currently stored on your computer. You can find out how to do this for your particular browser by clicking 'help' on your browser's menu, or by visiting for example AllAboutCookies.org.

Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=524541e97a051de1832e7fcc654fd54aa83ba20b944ffd7e2af63b03ee370e85

Jo Mortensen

Direktør IKT
Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=8275df84a4402f2f06cce1de9bca3b3c8606e30811d557b8ea438a421303541f

Camilla Krogh

Konserndirektør Bygg
Årets Klatrer

Når man ser den nær sagt barnlige gleden Skanskas ledere viser for nye hologrambriller, er det ingen overraskelse at selskapet leder ann i den teknologiske utviklingen i bygg- og anleggsbransjen.

At Jo Mortensen ivrer etter å ta i bruk ny teknologi, er som forventet - han er tross alt IKT-direktør. Iveren har åpenbart smittet over på konserndirektøren for Bygg, Camilla Krogh.

-Økt bruk av teknologi har bidratt til alt fra å kunne ta mer hensyn til miljøet når vi bygger til å tilby våre kunder økt forutsigbarhet og åpenhet i byggeprosessen, sier Camilla. At vi ligger såpass langt fremme, er i stor grad takket være ildsjeler i bedriften, folk som har vist en ekstra interesse, deriblant Jo.

Det er også takket være Skanskas størrelse at konsernet ligger såpass langt fremme.

-Fordelen med å være såpass store som vi er, sier Jo, er at *vi kan ta oss råd til å se lenger frem enn fra prosjekt til prosjekt*. Da får vi en mye lengre horisont, og kan investere i større utviklingsprosjekter.

En teknologi Skanska har investert i, er hologrambriller, og når Jo tar dem frem blir Camilla ekstra ivrig. Mer om det senere. Selv om teknologi er viktig, er Jo og hans avdeling med utviklere på ingen måte opptatt av teknologi for teknologiens skyld.

-Jeg leder en gruppe som blant annet tester ulike løsninger og teknologier som bidrar til å gjøre forretningen og driften vår bedre, sier Jo. Vi jobber sånn sett vel så mye med forretningsutvikling som teknologiutvikling – det er egentlig to sider av samme sak.

I bygg- og anleggsbransjen har de ulike fagene alltid stått sterkt, og skillene mellom ulike roller har vært tilsvarende tydelig. Det utfordres nå av ny teknologi, som igjen krever nye samarbeidsformer.

-Med ny teknologi blir rollene mer dynamiske, sier Camilla. Vi kan ta en større del i arbeidet med prosjektering, eksempelvis. Det påvirker måten vi tenker samarbeid og organisering av byggeplasser på. Det krever også at vi må ha komplementær kompetanse. Som leder er det derfor viktig at jeg sikrer at vi alle behersker ny teknologi, ellers blir vi fort akterutseilt.

Ny samarbeidsform har også ført til en ny måte å jobbe på.

-Vi jobber nå blant annet etter et konsept som heter VDC, som står for virtual design and construction, legger Jo til. VDC er en moderne form for samhandling. Vi jobber nå i tverrfaglige team og løser problemer fortløpende snarere enn å sende e-poster frem og tilbake mellom avdelinger og ha ukentlige møter, slik man i større grad gjorde tidligere. Konseptet er basert på LEAN og støttes av moderne bruk av BIM-teknologi i 3-, 4- og 5D.

Tilbake til hologrambrillene, som er AR-briller der man ser skjermen foran seg og kan gjøre alt fra å se tekniske tegninger av bygg til å jobbe med BIM-modeller i fullstørrelse – alt styrt av fingrene dine.

-Hadde vi alle rundt dette bordet hatt på oss slike briller, kunne vi sett på en modell av et bygg og vridd og vendt på det og lagt på en etasje eller endret bygningsvolumet, kan Jo fortelle. I et eksisterende bygg kunne jeg sett hvor eksempelvis kabelgatene gikk, eventuelt kunne vi innredet et råbygg. Vi bruker allerede dette på prosjekter i USA i dag, og vil nok se det i bruk på enkeltprosjekter i Norge om kort tid.

-Særlig i salgsøyemed vil nok disse brillene ha stor nytte. Det vil gjøre det mye enklere for kunder å se for seg hvordan et ferdig bygg vil se ut, avslutter Camilla.

Teks: Hans Petter Stub

Foto: Line Slotnæs

Mer om Skanska

Search