Universum Cookie Policy:

It is possible, if you choose to disable the cookies from your browser and delete all cookies currently stored on your computer. You can find out how to do this for your particular browser by clicking 'help' on your browser's menu, or by visiting for example AllAboutCookies.org.

Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=5ab309673919a08acae12b821a00c4adf17e4afed730f2d7fec7d2d751482b7a

Anders/ Anne/ Kjersti

Avdelingsdirektør/ Avdelingsdirektør/ Prosjektleder
Statens vegvesen
Bransjebeste
Årets Klatrer

Når man bygger veier som skal holde i 70 år, er det nødvendig å tenke fremover på hva morgendagens trafikanter vil ha behov for. Det er etter alt å dømme noe helt annet enn i dag.

Selvkjørende biler er kanskje ”science fiction” for noen, men det er neppe mange år til vi ser mange slike kjøretøy på norske veier, sier Anders Godal Holt. Det gjør at vi må ta høyde for de endringene det medfører, både hva gjelder lover og regelverk, men også kapasiteten på veiene.

– Det er på ingen måte utenkelig at selvkjørende busser vil erstatte mange av privatbilene i byene i årene som kommer, legger Anne Ogner til. Det endrer arealbehovet og gjør at vi kan bruke den plassen til andre formål, til det beste for byen. Det vi kaller bilfritt byliv er noe vi helt klart ser for oss.

Ingeniørporno

Et av de store prosjektene for Statens vegvesen i dag er Ferjefri E39. Det vil kutte reisetiden fra Trondheim til Kristiansand med 11 time – til glede for en landsdel som står for 57 % av Norges eksport og huser en tredjedel av befolkningen.

– Et slikt prosjekt er det vi kaller ingeniørporno, sier Kjersti Dunham. I dag er verdens lengste bro på 1990 meter. Vi skal lage fem broer som er lengre enn det, og den lengste blir på 5 kilometer.

Et slikt prosjekt krever både nybrottsarbeid, men også bruk av eksisterende teknologi på nye områder.

– Vi lærer og låner en del fra offshorenæringen, men ser også behov for å forske på nye løsninger. Vi har per dags dato 50 doktorgrader som bistår oss med dette prosjektet alene, sier Dunham.

Ett tema det forskes på er hvordan man kan lagre termisk energi i grunnen om sommeren og høsten og bruke det til å smelte snø om vinteren, for eksempel i tuneller. I tillegg skal Statens vegvesen sette ny verdensrekord når det gjelder undersjøiske tunneler, med en lengde på 27 kilometer og en maksimumsdybde på 390 meter under havet.

Internasjonal forskning

Mye av den forskningen og utviklingen Statens vegvesen utfører, er i samarbeid med internasjonale aktører, så vel trafikkmyndigheter som universiteter og private.

– Vi jobber både med grunnforskning og mer konkrete forskningsprosjekter, blant andre med Department of Transportation i USA og trafikkforskningsinstituttene i Europa, sier Ogner.

– Vi har også et samarbeid med Volvo og Trafikkverket i Sverige, sier Godal Holt, der vi har fått tilgang til friksjonsmålinger på veinettet gjennom sensorer i bilene. Det gjør at vi kan avdekke om det er glatt eller humpete, og dermed iverksette tiltak for å rette på det – om det er å strø eller legge ny asfalt.

Fra forskning til implementering

Det som på mange måter skiller Statens vegvesen fra andre aktører som driver med forskning og utvikling, er at man i Vegvesenet får anledning til å sette ideene ut i livet.

– Selve forskningen er jo den samme, men da jeg jobbet i det private var vi alltid avhengige av at en kunde ville kjøpe løsningene vi kom frem til, sier Dunham. Fordelen med å jobbe i Statens vegvesen er at vi selv er kunden. Vi får lov til å følge prosjektet hele veien, fra idé til implementering. Det synes i alle fall jeg er spennende.

– Vi er jo en slags katalysator for at forskning blir til virkelighet, avslutter Godal Holt.

Tekst: Hans Petter Stub Foto: Line Slotnæs

Mer om Statens vegvesen

Search