Universum Cookie Policy:

It is possible, if you choose to disable the cookies from your browser and delete all cookies currently stored on your computer. You can find out how to do this for your particular browser by clicking 'help' on your browser's menu, or by visiting for example AllAboutCookies.org.

Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=b901daa4bee99146f409c1f2ed39db92a0f2851100e199a87159082fefaed616

Martin Kjäll-Ohlsson

Markedsførings- og kommunikasjonssjef

Ønsker du å bytte rolle, produktområde eller hjemland? Da er det bare å bli værende. I ABB.

Martins karriere i ABB viser med all tydelighet at det er muligheter for de som ønsker en variert karriere.

- Jeg begynte i det norske traineeprogrammet etter å ha studert industriell økonomi på NTNU. Etter de to årene begynte jeg i en prosjektlederrolle der jeg blant annet ledet elektroleveransen til den nye produksjonsplattformen på Vallhall-feltet. I 2012 begynte jeg i en rolle innenfor salg og forretningsutvikling, mens jeg nå er markedsførings- og kommunikasjonssjef i vår olje- og gassvirksomhet med ansvar for Norge, Danmark, Polen, Iran, Sør-Korea, Frankrike og Russland.

Martin har for det meste jobbet i Norge, men har også jobbet nærmere ett år på hovedkontoret til ABB i Sveits.

- I tillegg har jeg reist verden rundt til våre kunder og egne kontorer og fabrikker. Det gir arbeidet en ekstra dimensjon, det krydrer tilværelsen litt.

Realisere sitt potensial

ABB er opptatt av at medarbeiderne skal realisere sitt potensial, og har stort rom for at man skal få prøve seg i ulike roller.

- Vi har mange ulike roller, blant annet innenfor tekniske fag og ledelse. De som rekker opp hånden, får ofte ansvar. Samtidig har vi jo et hovedkontor i Sveits, så det er en rekke formelle prosesser rundt karriereutvikling også, i tillegg til det man kan oppnå ved å vise personlig initiativ. Det er svært viktig for oss å la medarbeidere få lov til å prøve seg. Uten en slik tilnærming vet man jo ikke hva man er god til. Skjulte talenter skal vi få frem i lyset.

Samtidig som ABB lar ansatte få ansvar og prøve seg i nye roller, tilbyr de nødvendig opplæring og støtte for å klare det.

- Vi har en rekke ulike kurs og tilbud innen kompetanseutvikling, deriblant leadership challenge-program og ABB University. Vi tilbyr også støtte til å gjennomføre ekstern opplæring og videreutdanning - jeg har eksempelvis nylig videreutdannet meg innenfor finans på NHH.

En stadig bedre verden

Det er spesielt to ting Martin verdsetter ved ABB, i tillegg til alle mulighetene, nemlig innovasjonsevnen og innsatsen innenfor bærekraft.

- Årlig investerer vi mer enn 1,5 milliarder dollar i forskning og utvikling. Vi har syv forskningssentre på konsernnivå, vi har 8 000 teknologer og ingeniører som driver med forskning og utvikling, og vi bidrar til 70 universitetssamarbeid verden over. Det er fantastisk gøy å være del av et selskap som ligger helt i front når det kommer til teknologisk utvikling.

I tillegg til utviklingen er det altså fokus på bærekraft som trigger Martin.

- Jobben her er mer enn bare en jobb, vi driver samfunnet fremover. Vi skal sikre at våre kunder driver mer effektivt og på en mer bærekraftig måte. Vi jobber eksempelvis med strømforsyning til oljeplattformer offshore, og erstatter på den måten gamle gassturbiner. Vi har også avanserte distribusjonsløsninger for elkraft, som kan koble produksjon av fornybar kraft på strømnettet på en effektiv måte. Det er viktig med tanke på at vi i fremtiden vil ha langt flere produsenter av strøm fra kraftkilder som solceller og vindturbiner. Vi er derfor med på å virkeliggjøre det grønne skiftet.

ABB er med andre ord et sted der man ikke bare snakker om det grønne skiftet. Man gjør noe med det. En hel del, faktisk.

Tekst: Hans Petter Stub, Foto: Line Slotnæs

Mer om ABB

Search