Universum Cookie Policy:

It is possible, if you choose to disable the cookies from your browser and delete all cookies currently stored on your computer. You can find out how to do this for your particular browser by clicking 'help' on your browser's menu, or by visiting for example AllAboutCookies.org.

Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=fdebed9eebe45e1b2ee8bf666521dff90612b01460b6bd5f4c31de705718173c

Andreas Thuve

Acting head of employer branding Norway

Andreas begynte i Nordea gjennom et internship. To år senere leder han arbeidet med employer branding i Norge. Nordea satser helt åpenbart på unge talenter.

- Jeg begynte i Nordea gjennom et internship mens jeg tok en bachelor på BI. Jeg jobbet da med forretningsutvikling, først og fremst på et prosjekt rundt en forsikringsordning vi har sammen med Tryg.

Til tross for at Andreas var ung og ikke en gang ferdig utdannet, fikk han ansvaret for store oppgaver.

- Lederen min involverte meg fra første stund i nær sagt alle møter og viet meg mye oppmerksomhet, og det til tross for at det var en svært travel tid. Det sier mye om kulturen her. Etter én uke ble jeg gitt ansvaret for relanseringen av forsikringsordningen med Tryg, noe jeg på ingen måte hadde forventet, og ærlig talt var jeg usikker på om jeg kunne takle.

Å takle det ansvaret klarte Andreas svært bra, på samme måte som han har taklet andre oppgaver han har fått.

- Når jeg ser tilbake, har jeg hatt gode ledere hele veien som har visst når de skulle pushe meg og ikke. Jeg har noen ganger følt at jeg var på litt tynn is, men lederen min har hatt kontroll. Dessuten er det svært enkelt å be om hjelp i Nordea og opplæring og støtte gis underveis.

Det Andreas trengte bistand til forrige gang var håndteringen av sosiale medier.

- I min nye rolle har jeg fått det overordnede ansvaret for en Facebook-side. Det er nytt terreng for meg, derfor sendte jeg en forespørsel til kommunikasjonsavdelingen. De svarte lynkjapt og nå skal jeg kurses av sosiale medier-sjefen i banken. Det er sånn det funker her, man blir kastet ut i ting og får prøve seg, og så jobber vi sammen for at det skal bli bra.

Det er ikke bare Andreas som har fått prøve seg i ung alder. Gruppen som jobber med å ivareta unge kunder, Nordea Ung, ba om sjansen til å prøve nye kanaler for å nå kundene.

- Et initiativ som kom ut av Nordea Ung var et forslag om å etablere en egen Snapchat-konto, noe som var ganske så nytt for Nordea. To av våre unge medarbeidere fikk anledning til å pitche ideen for ledelsen og nå har vi en av de ledende bedriftskontoene i Norge. Det viser at ideer og initiativ mottas på en positiv måte her.

Mulighetene er mange i en så stor virksomhet som Nordea, til og med utenfor landets grenser.

- Min tidligere leder, Martine, er managing partner i staben til konsernledelsen i Stockholm, og det har hun fått til i en alder av 28. Et annet eksempel er min kollega Silje som begynte som markedskoordinator og som nå kort tid senere er senior marketing partner for NextGen, våre unge kunder. Det viser at Nordea er flinke til å finne dyktige medarbeidere og satse på dem.

Er du god nok er du gammel nok, med andre ord.

Tekst: Hans Petter Stub, Foto: Line Slotnæs

Mer om Nordea:

Search