Universum Cookie Policy:

It is possible, if you choose to disable the cookies from your browser and delete all cookies currently stored on your computer. You can find out how to do this for your particular browser by clicking 'help' on your browser's menu, or by visiting for example AllAboutCookies.org.

Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=81317860813f383b9df7ea0e79246faf535705a281f0aaaaaca780a1de2f24be

Maria Kristiansen

BREEAM-koordinator
Årets Klatrer

AF ønsker nysgjerrige medarbeidere som stiller spørsmål og er løsningsorienterte. BREEAM-koordinator Maria Kristiansen er en av dem som får bryne seg på nye utfordringer og brukt sin nysgjerrighet i AF.

- Portalbygget er blitt et veldig grønt næringsbygg, selv om det ikke nødvendigvis er så mange tiltak som er synlige for det blotte øye, forteller Maria Kristiansen i AF Bygg Oslo, som de to siste årene har jobbet som BREEEAM-koordinator ved det nå overleverte Portalbygget på HasleLinje.

Som BREEAM-koordinator har hun ansvar for å få sertifisert byggeprosjekter som bygges etter BREEAM-NOR, en metode for klassifisering av bærekraftige bygg. Bærekraftige løsninger skal sikres i alle trinn av byggeprosessen fra planlegging i tidlig fase til ferdig overlevert bygg. Fokusområder er energibruk, innemiljø, materialvalg, tomtevalg, forurensing og vannforbruk.

Grønt tak og humlesus

Kristiansen kom til AF for fire år siden med en masteroppgave om BREEAM i bagasjen. Etter kun to år som kalkulatør på hovedkontoret fikk hun BREEAM-ansvaret for Portalbygget som nå er blitt COWIs nye hovedkontor.

- Blant de mest visuelle grepene som er gjort er to insektshoteller som er plassert på taket og, et stort antall plantearter som er omkranser bygget, samt tre takterrasser som er dekket med sedum. Ellers er det innendørs sykkel- og elbilparkering i bygget som også ga uttelling i regnskapet, sier hun.

Underveis i prosjektet har Kristiansen fått bruke nysgjerrigheten sin både for å finne nye løsninger og svar. Hun mener det har vært en spennende byggeprosess og en bratt lærekurve, og trekker spesielt frem prosjekteringsfasen, der COWI på forhånd hadde lagt ned mye arbeid i klimagass- og miljøregnskapsrapporter.

- Jeg måtte lese meg opp på mange faglig tunge rapporter, og jeg har tilegnet meg mye kunnskap om alle tiltakene som ikke er så synlig i BREEAM-prosjektene. Det har vært spesielt gøy å følge opp disse underveis og det er veldig givende å få brukt kompetansen sin. Det er et spennende fagfelt som kommer for fullt de neste årene, også innenfor boligbygg, sier hun.

Griper mulighetene

Kristiansen forteller om et prosjekt der hun er blitt kastet ut på dypt vann og har måttet lære seg å stå på egne ben.

- Vi er ikke så mange i konsernet som har BREEAM under huden, så jeg er blitt kastet ut i en rolle der jeg ikke har så mange å støtte meg på veldig tidlig i karrieren. Samtidig har jeg lært meg utrolig mye gjennom dette prosjektet som jeg kommer til å ta med meg videre, forteller Kristiansen, og oppfordrer alle som vurderer en karrierevei i AF til å søke.

- Jeg kunne ikke forestilt meg at jeg bare fire år etter utdanningen min jobbet innen dette fagfeltet, men det handler om å gripe fatt i de mulighetene man blir tilbudt. Og de mulighetene har jeg fått i AF.

Tekst & Foto: AF Gruppen

Search