Najciekawsi pracodawcy w Polsce

Nie każda firma oferuje swoim pracownikom tak ogromne możliwości rozwoju

Największymi zaletami Essity są kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów, wykorzystywanie najnowszych technologii oraz doskonała atmosfera pracy.

Arkadiusz Wiliński, Area Manager

Jak przebiegała pana edukacja?

Po skończeniu pięcioletniej nauki w technikum elektronicznym w Koninie rozpocząłem studia na Politechnice Wrocławskiej na kierunku automatyka i robotyka. Jako specjalizację wybrałem automatyzację maszyn i napędów urządzeń elektrycznych.


Jaka była pana droga do podjęcia pracy w SCA (obecnie Essity)?

Doświadczenie zdobywałem w przemyśle motoryzacyjnym. SCA zainteresowałem się, gdyż procesy produkcyjne w tej firmie były całkowicie odmienne od tych, z którymi wcześniej miałem do czynienia. Zawsze ciekawił mnie proces tworzenia produktu od samego początku, a SCA dało mi możliwość zaznajomienia się z nim. Można powiedzieć, że poznałem ten mechanizm z wielu stron, gdyż stopniowo zmieniały się moje zadania. Początkowo pełniłem funkcję inżyniera procesu na technologii maszyny zainstalowanej wówczas w fabryce. Było to niemałe wyzwanie, ponieważ potrzeba nawet do roku doświadczenia, aby stać się osobą zupełnie samodzielną na tym stanowisku. Później zostałem liderem inżynierów procesu na jednej z technologii, którą mamy w dziale produkcji pieluch dla dorosłych, następnie – kierownikiem wydziału produkcyjnego, aż w końcu objąłem stanowisko Area Managera.


Jaka jest pana obecna rola w Essity? Czym się pan zajmuje?

Odpowiadam za trzy wydziały produkcyjne, wspierane przez zespoły specjalistów i inżynierów procesu. Doświadczenie, jakie zdobyłem na stanowisku kierownika wydziału, pozwala mi wdrażać najlepsze praktyki w tym obszarze. Staram się przekonać pracowników do moich pomysłów i motywować ich do działania. Umiejętności w podejściu do rozwiązywania problemów, rozwinięte na pozycji lidera inżynierów procesu, umożliwiają mi efektywne wsparcie inżynierów i kierowników wydziałów.

Jakie są pańskie cele? W jakim kierunku chciałby pan rozwinąć swoją karierę w Essity?

Chciałbym się sprawdzić na obecnym stanowisku. Mój cel to osiągnięcie poziomu wzorowego managera, czyli osoby, która właściwie zarządza ludźmi i profesjonalnie reaguje w sytuacjach kryzysowych. Jest wiele rzeczy, które mogę poprawić, ulepszyć. Przed nami instalacja kolejnej linii produkcyjnej, co wiąże się ze zwiększeniem liczby moich obowiązków, gdyż będę zarządzał kolejnym zespołem produkcyjnym. To wielkie wyzwanie, lecz podejmę je z przyjemnością, ponieważ pozwoli mi ono na przetestowanie moich umiejętności.


Czy mógłby pan zdradzić, nad jakim projektem obecnie pan pracuje?

Kontroluję pracę linii produkcyjnych zainstalowanych w zakładzie. Wiąże się to z codziennymi spotkaniami operacyjnymi – omawiamy wtedy ewentualne problemy oraz wyniki dnia wcześniejszego. Jako zespół nadzorujący produkcję staramy się wspierać operatorów maszyny, dzielić się z nimi wiedzą i doświadczeniem. Zajmujemy się wypracowywaniem standardów, które zdefiniowaliśmy, do których jesteśmy przekonani – zależy nam na tym, aby nasze maszyny osiągały jak najbardziej powtarzalne wyniki.


Jaki jest pana zespół?

Dużo rozmawiamy o najlepszych praktykach, które moglibyśmy stosować, słuchamy siebie nawzajem i motywujemy. Myślę, że to klucz do tego, żeby nasza współpraca układała się jak najlepiej.


Czy uważa pan, że Essity jest firmą, w której tegoroczni absolwenci szkół wyższych mogliby poczuć satysfakcję z pracy? Miejscem, gdzie mieliby szansę uczyć się i rozwijać?

Jak najbardziej. Essity stawia na intensywny i wszechstronny rozwój młodych ludzi. Nie skupiamy się jedynie na prowadzeniu akcji korygującej – chcemy dochodzić do przyczyn źródłowych naszych problemów i skutecznie je eliminować przy pomocy narzędzi wypracowanych przez naszą firmę. Poszerzamy dzięki temu swoją wiedzę i szlifujemy umiejętności. Poza tym w Essity kładziemy nacisk na rozwój technologii – pracujemy przy maszynach wykorzystujących najnowsze technologie produkcji. W ich doskonaleniu skutecznie współpracujemy z dostawcami maszyn.


Jaką radą podzieliłby się pan z absolwentami chcącymi podjąć pracę w Essity?

Kandydat ubiegający się o pracę w Essity musi mieć predyspozycje wymagane na danym stanowisku, być zaangażowany i zorientowany na cel. W nabywaniu doświadczenia pomoże mu kadra kierownicza.


Co sprawia, że praca w Essity jest tak atrakcyjna?

Największymi zaletami są kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów, wykorzystywanie najnowszych technologii oraz doskonała atmosfera pracy. Nie każda firma oferuje swoim pracownikom tak ogromne możliwości rozwoju.